İnkişaf Mərkəzləri

10%

Oratio Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzi

20%

Psyland Psixoloji İnkişaf Mərkəzi

10%

Sevimli Bala Elm Mərkəzi

35%

Xətai Psixologiya və Nitq İnkişaf Mərkəzi